04.02.2022

Vihivaunut (AGV) avainasemassa logistiikan optimoinnissa

Menestyksen takana automatisoidut varastoprosessit

Hampuri, 13.4.2021 - Logistiikan automaatio ei ole enää kaukainen unelma. Se on jo todellisuutta kasvavassa määrässä yrityksiä. STILLin sisälogistiikan asiantuntijat esittelivät tänään Hannoverin messuilla keskeiseen ”Digitaalinen muutos” -teemaan liittyen, miten varastologistiikkaa voidaan tehokkaasti optimoida vihivaunuilla ja miten automatisoituihin materiaalivirtoihin voidaan siirtyä. Käytännön esimerkkinä tanskalainen teknologiayritys Danfoss näyttää selkeästi, miten Tinglevin tuotantovarasto STILLin kuljetus- ja ohjelmistoratkaisuilla muutti koko tuotantologistiikan.

Automatisoidut prosessit tehty helpoksi - monen vuoden kokemuksella ja korkeatasoisella konsultointitaatiolla STILL tukee yrityksiä matkalla kohti tehokkaita, optimoituja logistiikkaprosesseja.

"Automatisoitujen logistiikkaprosessien edut on tunnettu vuosien ajan. Niiden tärkeys on kuitenkin korostunut merkittävästi muutaman viime kuukauden aikana. Kiireellisempänä kuin koskaan, digitalisaatio, joustavuus, käyttöaste ja älykäs, itsenäinen varastonhallinta ovat monen yrityksen tehtävälistalla. Hyviä uutisia: ”Kaikki edellytykset ovat olemassa - teknologioista investointimalleihin ja kokeneisiin toteutuskumppaneihin”, sanoo Hubertus Wabnitz, automatisointiratkaisujen myyntijohtaja. Usein viimeinen este matkalla prosessien automatisointiin on kysymys ”Miten me sen teemme?”. STILL laajalla vihivaunuvalikoimalla, älykkäillä ohjelmistoratkaisuilla, vuosien kokemuksella ja korkeatasoisella konsultointiosaamisella on nyt haluttu kumppani auttamaan yrityksiä matkalla tehokkaisiin, optimoituihin logistiikkaprosesseihin. STILL on toteuttanut räätälöityjä automatisointiratkaisuja asiakkailleen useiden vuosien ajan kattavan konsultointipalvelun pohjalta. ”Konsultointi on kriittisen tärkeää asiakkaan nykyisen logistiikan automatisointipotentiaalin analysoimiseksi yhdessä asiakkaan kanssa, jotta voidaan määritellä kohtuullinen automaation taso ja kehittää tekninen perusta automaatiokonseptille”, selittää Hubertus Wabnitz.

Älykäs teknologia optimoi logistiikkaprosessit


Vihivaunujen varmistaessa tasaiset materiaalivirrat niin keskenään, kuin optimaalisessa vuorovaikutuksessa kuljettajan ohjaaman trukin kanssa hyödyttää yritystä monin tavoin. ”Tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa huomattavasti ja suunnitella luotettavasti, riippumatta kellonajasta ja ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuudesta. Kustannuksia voidaan optimoida ja lopulta pienentää muun muassa prosessien täydellisen läpinäkyvyyden ja luotettavuuden ansiosta”, sanooa Wabnitz. Yhdistettynä erilaisiin osto- ja leasingvaihtoehtoihin automaatioprojektit ovat nopeasti kannattavia investointeja yrityksille. Kuljetusvahinkojen ja onnettomuuksien riski pienenee nopeasti ja työntekijöiden turvallisuus ja työn laatu paranevat.

STILL esimerkkikohde:
Automaatio menestystekijänä Danfossin tuotantovarastossa

Yksi esimerkki automatisoitujen kuljetusjärjestelmien mahdollisuuksista kokonaisten tuotantoketjujen optimoinnissa on STILLin onnistuneesti toteuttama sisälogistiikkaprojekti Tinglevissä, Tanskassa. Danfossin teknologiaryhmän tavoite oli lisätä kapasiteettia yhdistämällä erilaiset ulkoiset varastot automatisoidulla varastointijärjestelmällä. Varastoista piti myös tehdä joustavampia tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Kapasiteetin ja skaalautuvuuden lisäksi tärkeitä tavoitteita olivat ajansäästö, tilankäytön optimointi ja prosessin harmonisointi.

Laaja automaatio tulevaisuutta varten - STILLiltä

Laajan konsultointi- ja suunnitteluvaiheen jälkeen STILL toteutti täydellisesti koordinoidun kuuden automatisoidun trukin yhdistelmän (kolme MX-X-kapeakäytävätrukkia ja kolme EXV-pinontatrukkia) Danfossille, sisältäen kaikki järjestelmän osat. ”Nykyisten tuotanto- ja materiaalitarpeiden mukaisesti varasto jaettiin täysautomatisoituun osaan kapeilla käytävillä ja puoliautomatisoituun alueeseen suuremmalla tilalla käsin tehtävään keräilyyn”, kertoo Wabnitz. ”Tilauspiikkeihin voidaan vastata joustavasti lisäämällä ajoneuvojen määrää.” Tinglevin varasto on todellinen mittatilausprojekti: Danfoss rakentaa parhaillaan modernia jakelukeskusta Rødekroon käyttäen samaa STILLin teknologiaa. Se on suunniteltu automaattisesti operoitaville kahdelletoista MX-X-kapeakäytävätrukille ja viidelle EXV-pinontatrukille.

Älykkäät teknologiat ohjauksessa, optimoinnissa ja turvallisuudessa


Kaikki vihivaunut on varustettu standardoidulla iGo-järjestelmän automaatioratkaisulla. Modulaarinen teknologia on lähes sama kaikissa sovelluksissa. Vihivaunut valmistetaan samoissa tehtaissa kuin normaalimallitkin. Koska suurin osa osista on samanlaisia, sarjatuotantotrukit voidaan varustaa automaatiorajapinnalla, johon automaatiomoduulit kytketään. Jotta trukit pystyvät liikkumaan autonomisesti koko varastoalueella, erilaiset navigointiteknologiat toimivat yhdessä. STILL iGo insights-järjestelmällä ja lisäksi integroidulla ELOshield-turvajärjestelmällä varustettu Danfossin automaatiojärjestelmä sisältää myös kaksi muuta innovatiivista teknologiaa. STILL tarjoaa iGo insightsissa tekoälypohjaisen (AI) työkalun, joka suodattaa korrelaatiot pilveen kerätystä suuresta prosessi-informaation määrästä, jotta voidaan tuottaa tarkkoja toimintasuosituksia. Sen avulla Danfoss voi jatkuvasti optimoida järjestelmän käyttöastetta ja suorituskykyä. Älykäs työkalu soveltaa koneoppimisen periaatetta järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen. Kaikki ohjausjärjestelmän pitkän ajan kuluessa keräämät tiedot tallennetaan pilveen analyysiä varten ja niitä voidaan tarkastella salatun nettiportaalin kautta.

ELOshield-järjestelmä koostuu useista keskenään radion välityksellä kommunikoivista osista, jotka yhdessä muodostavat varoitusjärjestelmän. Jos automatisoitu trukki kohtaa jalankulkijan, kiinteästi asennettu kamera tunnistaa lähestymisen. Ääni- ja valomerkki annetaan. Vaaran uhatessa trukki hidastaa nopeuttaan. Jokaiselle trukille on määritelty automaattisesti nopeuden säätö käytäville saavuttaessa ja niiltä poistuttaessa. Vihivaunut eivät saa siirtyä käytäville, joilla keräilyä suoritetaan.

Tulevaisuuden muotoileminen yhdessä


Asiakas on hyvin tyytyväinen automatisoituun varastoon. ”Alustava analyysi näytti jo noin 20% kustannussäästöjä”, kertoo Martin Jenssen, Danfossin Tinglevin varaston tuotantopäällikkö. Lisäksi on saavutettu huomattavia ajansäästöjä toimitusten tapahtuessa tuotantoon kolmen tunnin välein viitenä päivänä viikossa. ”Täyden palvelun leasingilla seuraamme myös varaston kustannuksia seuraavien kuuden vuoden ajan”, hän lisää. Toinen projekti STILL automaatiokumppanina on suunnitteilla."