Applications - For the substances innovations are made of

Käyttökohteet

Kumi ja muovi

Aineille, joista innovaatiot on tehty

Muoviteollisuus tuottaa innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja lähes kaikille teollisuudenaloille. Kansainväliset markkinat ja tuotantorakenteet haastavat teollisuutta eniten kustannusten sekä raaka-aineiden ja energian saatavuuden suhteen. Kierrätys ja resurssien tehokas käyttö edistävät tätä kehitystä.

Matalat tuotantokustannukset ovat kriittinen menestystekijä. Prosessin tehokkuus ja energian optimaalinen käyttö ovat elintärkeitä. Erityinen huomio on automaatiossa ja materiaalivirroissa.

Muoviteollisuuden vaatimukset

  • Turvallisuus: Vaarallisten aineiden tuotanto, käsittely ja varastointi
  • Tarkkuus: Raaka-aineiden ja esivalmisteiden tarkka käsittely
  • Teho: Ankarat käyttöolosuhteet, myös pölyisissä ympäristöissä