Intralogistiikan Konsultointi

Suoraan asiaan.

Tavoitteelliset ratkaisut toimintaasi

STILLillä on miltei 100 vuoden kokemus varastoteknologiasta, intralogistiikasta ja trukkien valmistuksesta. Olemme sisälogistiikan ammattilaisia, luovia ajattelijoita ja edellekävijöitä, ja muovaamme aktiviisesti logistiikan tulevaisuutta asiakkaillemme - kohdepohjaisesta konsultoinnista aina soveltamiseen.

Tarkemmin sanoen tämä tarkoittaa että tarjoamme ainoastaan ratkaisuja jotka pystymme varmasti toteuttamaan ja jotka tulevat toimimaan myös tulevaisuudessa. Varmistaaksemme tämän, käymme asiakkaidemme varastoissa ja tuotantotiloissa paikan päällä, juttelemme työntekijöille ja tarkastelemme läheisesti kaikkia olennaisia prosesseja.

Saamme käsityksen olosuhteista ja haasteista ja sitä seuraten kehitämme räätälöidyn ratkaisun, jotta saavutatte paremman kustannustehokkuuden. Työskentelemme tarmokkaasti, panostamme rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen ja kommunikoimme selkeästi ja suoraan siitä mitä konsulttimme tekevät. Luomme siten kiinteän pohjan luotettavalle yhteistyölle välillemme.


Onnistumisen Tekijät

Tärkeimmät faktat lyhyesti

Läpinäkyvyys

Avoimuus: Asiakkaamme ymmärtävät tarkalleen mitä konsultti tekee ja mitä lähestymistapaa käytetään yhteisesti määritetyn tehtävän suorittamiseksi

Ratkaisunäkökohtainen

Luotettava toteutus: Etsimme aina parhaita ratkaisuja nykyaikaisuuden ja soveltuvuuden kannalta.

Kyvykkyys

Vuosikymmenien kokemus: Konsulttimme ovat ammattilaisia alallaan ja pystyvät toteuttamaan projekteja korkeimpien vaatimusten mukaisesti, hyödyntäen STILLin asiakasprojektien koko tietokantaa.

Yksilöllisyys

Hyvät tulokset: Konsulteillamme on ainutlaatuinen näkökulma mikä sallii heidän luoda alkuperäisiä ja tehokkaita ratkaisuja.

Lupauksemme

Selkeys: Puhumme avoimesti ja toimimme läpinäkyvästi

Tarkkuus: Kehitämme räätälöityjä ja tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja joka ikinen päivä

Motivaatio: Muutamme älykkäät sanat älykkäiksi ratkaisuiksi

Kokemus: Me optimoimme sisälogistiikkaa - ja olemme tehneet niin yli 100 vuotta

Luotettavuus: Pidämme sanamme ja olemme avoimia asiakkaillemme

Neuvontaa suoraan asiaan

Konsulttimme vastaavat ilomielin kysymyksiisi. Ota vain meihin yhteyttä ja me pidämme huolen lopusta.

Yhteys

Yhteydenotto: Sisälogistiikan Konsultointi

Täytä alla oleva lomake. Otamme Sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Neuvonta Sisälogistiikan Konsultointi

1. Tiedonkeruu

Tiedon analysointi perustuu pääasiassa laadukkaaseen perusdataan.

Projektin menestys on riippuvainen saatavan suunnitteludatan laadusta. Tiedonkeruulla on siksi merkittävä rooli. Tarkistamme datan läpikotaisin varmistaaksemme, että se on käyttökelposta ja valmistelemme sen jatkoanalyysiin.

2. Analyysi

Käytämme erilaisia tekniikoita kuten ryhmittelyä, lajittelua, pakkaamista ja suodatusta saadaksemme logistisia löytöjä valmistellusta datasta; löydökset toimivat suunnittelupohjana.

Käyttäen graafisia menetelmiä, voimme kuvata monimutkaisija prosesseja, kuten materiaali- ja tietovirtoja. Tämä auttaa löytämään parannuspotentiaalia ja määrittelemään logistisia haasteita myöhempää suunnittelua varten. Konsulttipalvelumme sisältävät konekannan analyysejä, markkinaprosessien mallintamista ja talousanalyysiprosesseja varastotuotteille.

3. Optimointi

Jatkuva muutos toiminta-alueilla voi tarkoittaa, että nykyisiä järjestelmiä ja prosesseja pitää tarkistaa.

Tehtävämme on siis sovittaa olemassa oleva logistinen prosessi olosuhteisiin ja parantaa sitä jotta nykyiset ja tulevat tavoitteet täyttyvät. Voimme tukea asiakastamme materiaalivirran optimoinnissa ohjelmistoratkaisuilla ja tietotaidollamme. Konsultointipalvelumme sisältävät mm. konekannan, prosessien ja varaston optimoinnin.

4. Konseptointi

Tavoitteemme on minimoida asiakkaamme kuljetus-, varasto- ja käsittelykulut.

Saavuttaaksemme tehokkuuden paranemisen logistiikkajärjestelmissä ja materiaalivirroissa työskentelemme läheisesti asiakkaan kanssa ja kehitämme yhdessä käytäntöjä ja ratkaisuja. Tarkistamme kaikkien prosessien kustannustehokkuuden ja arvioimme niiden etuja ja haittoja. Tästä muodostuu optimoitu ja räätälöity konsepti. Konsulttipalvelumme sisältävät myös tukea hyllyjärjestelmän valitsemiseen, varaston suunnitteluun ja trukkien vaatimusten määrittelemiseen.

Myyjämme ovat asiaan perehtyneitä henkilöitä ja juuri siksi he tarjoavat luovia ja yksilöllisiä ratkaisuja joka päivä. He paneutuvat kaikkiin logistisiin haasteisiin, oli ne kuinka haastavia tahansa, ja tarjoavat pelkästään käytännöllisiä ja tulevaisuuteen katsovia konsepteja.

Emme välttämättä tarjoa perusratkaisuja, STILL kokemus sisälogistiikan alalta auttaa heitä suuresti työssään. Korostamme suuresti läpinäkyvyyttä ja luottamusta, ja johdamme projektejamme energisesti eteenpäin. Lyhyesti sanoen, konsulttimme ovat 'yksinkertaisesti päteviä'.

 • Esite, Sisälogistiikan konsultointi PDF, 1 MB Lataa

Logistiikkakonsultointimme Yksityiskohdat

Konekannan Optimointi

Haluatko kaiken irti trukkikalustostasi? Ei huolta! Sisälogistiikan asiantuntijamme tarjoavat ilomielin yksilöllistä ja avointa neuvontaa parhaista trukkiyhdistelmistä ja kaluston käytöstä. Oli trukkisi STILLin tai muun merkkinen, autamme sinua löytämään ratkaisuja tarpeisiisi.

Ensiksi valmistelemme kattavan käyttö- ja hyödyntämisanalyysin, ja tarkastamme kaikki työprosessisi ja tilaolosuhteet paikan päällä. Luomme sitten vaatimuksiisi räätälöidyn koneratkaisun, joka huomioi käsiteltävän tavaran, prosessit ja järjestelmät ja saattaa myös sisältää varusteiden standardisointia ja virtaviivaistamista, tai trukkikaluston lisäyksiä. Tämä mahdollistaa synergioiden hyödyntämisen ja kaluston optimoidun käytön sekä tavaran tehokkaan kuljetuksen.

 • Analyysi koko trukkikaluston hyödyntämisestä.
 • Suositusten laatiminen kaluston tehokkuuden lisäämiseksi
 • Automaatioratkaisujen suunnittelu ja arviointi
 • Vetovaunujen mahdolliset käyttökohteet

Varastosuunnittelu

Niiden jotka laativat suunnitelmia pitäisi myös kyetä toteuttamaan ne ja se on tismalleen mitä STILLin sisälogistiikkakonsultit tekevät. Varastosuunnittelumme alkaa olennaisten vaatimusten tarkalla analyysillä. Tässä otetaan huomioon varasto-olosuhteet, tavara- ja työrakenteet. Prosessit, esimerkiksi tavaran nouto, otetaan huomioon. Kehitämme sinulle kokonaisvaltaisen konseptin, joka määrittelee tehokkaan logistisen järjestelmän mukaan lukien hyllyjärjestelmät, trukit ja automaatiomahdollisuudet, sekä ohjelmistotarpeet.

Tuloksena on optimoitu järjestelmä varastoinnille, käsittelylle, noudolle ja kuljetukselle sekä tehokkaat prosessit materiaali- ja tietovirralle. Käytetystä konsulttipalvelusta huolimatta STILL ottaa vastuun projektin toteutuksesta, jos niin halutaan.

 • Varastoanalyysi (ABC/XYZ, liikevaihdon/varaston analyysi)
 • Varaston mitoitus (kapasiteetti, varaston liikevaihto/suorituskyky)
 • Kuljetus/materiaalivirtakonseptin luonti
 • Prosessi- ja sijoittelusuunnittelu (karkea/yksityiskohtainen pohjapiirros; 2D/3D)

Tehtävämme on siis sovittaa olemassa oleva logistinen prosessi olosuhteisiin ja parantaa sitä jotta nykyiset ja tulevat tavoitteet täyttyvät. Voimme tukea asiakastamme materiaalivirran optimoinnissa ohjelmistoratkaisuilla ja tietotaidollamme. Konsultointipalvelumme sisältävät mm. konekannan, prosessien ja varaston optimoinnin.

Prosessien Optimointi

Jokainen optimointi on vain yhtä hyvä kuin sitä edeltävä prosessianalyysi. Sen takia luotamme yksittäisten prosessivaiheiden tarkkaan analyysiin. Taataksemme parhaan mahdollisen tarkkuuden, aloitamme arvioimalla alustavat olosuhteet. Tunnistamme parannuspotentiaalin, teemme käytännön toteutuksen arvioinnin ja käytämme tätä tehdäksemme sopivat mittaukset. Dokumentoimme logistiset prosessit tositilanne-analyysillämme selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, käyttäen standardisoituja mallinnusmalleja.

Yleissääntö on tämä: Mahdollisimman yksinkertaisesti, niin yksityiskohtaisesti kuin on tarpeen. Käyttäen tätä lähtökohtana, me työskentelemme kanssasi läheisesti luodaksemme suosituksia prosessien optimoimiseksi ja logististen toimenpiteiden analysoimiseksi. Voimme toteuttaa onnistuneet muutokset jotta sisälogistiikka tehostuu. Optimoinnin suorittamiseksi tositilanneanalyysin tulokset ja suoritetut mittaustulokset siirretään käytäntöön joten logistiikkaprosessisi voidaan optimoida välittömästi.

 • Logististen prosessien tositilanteiden nauhoitus
 • Prosessien mallinnus ja dokumentointi
 • Tieto- ja materiaalivirran heikkouksien analysointi

Saavuttaaksemme tehokkuuden paranemisen logistiikkajärjestelmissä ja materiaalivirroissa työskentelemme läheisesti asiakkaan kanssa ja kehitämme yhdessä käytäntöjä ja ratkaisuja. Tarkistamme kaikkien prosessien kustannustehokkuuden ja arvioimme niiden etuja ja haittoja. Tästä muodostuu optimoitu ja räätälöity konsepti. Konsulttipalvelumme sisältävät myös tukea hyllyjärjestelmän valitsemiseen, varaston suunnitteluun ja trukkien vaatimusten määrittelemiseen.

Neuvontaa suoraan asiaan

Konsulttimme vastaavat ilomielin kysymyksiisi. Ota vain meihin yhteyttä ja me pidämme huolen lopusta.

Yhteys

Yhteydenotto: Sisälogistiikan Konsultointi

Täytä alla oleva lomake. Otamme Sinuun yhteyttä mahdollisimman pian

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.