Applications - Where fast meets safe

Käyttökohteet

Kemia

Turvallisuus kohtaa nopeuden

Korkeat turvallisuusvaatimukset, tuotteiden laaja kirjo ja varastointivaatimukset sekä kuljettamisen haasteet tekevät alasta hyvin haastavan. Toimiala on entistä kansainvälisempi. Tarvitaan toimivia ja joustavia ratkaisuja toimitusketjuun sekä korkeaa luotettavuutta.

Ammattimainen materiaalin käsittely on kaiken perusta. Ihmisten ja ympäristön turvallisuus on aina varmistettava kaikissa prosessin eri vaiheissa. Kemikaalien varastointi ja kuljettaminen vaativat korkeatasoista logistiikan osaamista ja toimialan tuntemusta.

Kemianteollisuuden vaatimukset

  • Turvallisuus: Vaarallisten aineiden tuotanto, käsittely ja varastointi
  • Tarkkuus: Arvokkaiden aineiden turvallinen käsittely
  • Kaikki yhdestä paikasta: Monimutkaisetkin ratkaisut helposti
  • EX- räjähdyssuojaus: Palavat kaasut ja pöy aiheuttavat turvallisuusriskin