Applications - When a smooth flow is top priority

Käyttökohteet

Juomateollisuus

Kun tasainen virtaus on pääasia

Suuri kiertonopeus painavien ja samalla helposti särkyvien kuormien siirtämisessä, täyttäen samalla hygienia- ja lämpötilavaatimukset, ovat tyypillisiä juomateollisuuden haasteita. Lisäksi markkinoilla vaaditaan nykyään suurempaa joustavuutta ja lyhyempiä toimitusaikoja, eräkokojen pienentyessä ja valikoiman laajentuessa samaan aikaan. Tuottajien on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja toimimaan tehokkailla prosesseilla. Optimaalinen tilankäyttö, suuri läpimeno ja reittioptimoitu tilausten keräily ovat yhtä olennaisia kuin tuotteiden nopea lähettäminen sekä kuorma-autojen lastaus ja purkaminen.

Juomateollisuuden vaatimukset

  • Teho: Suuri kiertonopeus kausipiikeissä
  • Kompaktius: Varastointi ahtaissa tiloissa
  • Käyttöaika: Luotettava tilausten käsittely