Applications - Reliably delivering innovations

Käyttökohteet

Elektroniikka

Luotettavasti toimivat innovaatiot

Kodinkonetuotannosta nanoteknologiaan, tuotevalikoima on hyvin laaja ja erityisesti hyvin dynaaminen. Tämän toimialan tuotesyklit ovat lyhyitä, kustannuspaineet kovia ja toimitusketjut maailmanlaajuisia.

Tästä johtuen elektroniikka-alan yritykset ovat riippuvaisia luotettavista logistiikkaratkaisuista, jotka käsittelevät materiaalit nopeasti ja suoraviivaisesti, pitäen toimitusketjut vahvoina ja joustavina. Tärkeä osa-alue on esineiden internet (IoT) itseohjautuvalle teollisuuden arvoketjulle digitaalisin prosessein.

Elektroniikkateollisuuden vaatimukset

  • Käyttöaika: Erittäin luotettavat toimitusketjut on taattava
  • Tarkkuus: Herkkien komponenttien turvallinen kuljetus
  • Automaatio: Suuret identtisten tuotteiden yksikkövolyymit
  • Antistaattisuus: Herkkien komponenttien suojaaminen