Applications - When full racks are everything

Käyttökohteet

Vähittäiskauppa

Kun täydet hyllyt ovat kaikki kaikessa

Elintarviketuotannossa kova kilpailun paine, tarkat säädökset sekä raaka-aineiden ja energian nousevat hinnat asiakkaiden jatkuvasti muuttuvien toiveiden kanssa ohjaavat toimintaa. Ruoantuottajien on pitänyt kasvattaa joustavuuttaan ja samaan aikaan toimia erittäin taloudellisesti.

Teollisuudella on varastoinnille ja kuljetukselle erityisvaatimuksia tuotteiden särkyvyyden ja säilyvyyden vuoksi. Varovaisuus ja hygienia ovat tärkeintä. Elintarviketeollisuuden yrityksillä on haastavia tehtäviä. Siltä vaaditaan jatkuvaa sisäisen ja ulkoisen logistiikan palveluiden sopeuttamista ja kehittämistä ja tuotteiden syvällistä ymmärtämistä.

Elintarviketeollisuuden vaatimukset

  • Käyttöaika: Tuotteiden tuoreudessa ei tehdä kompromisseja
  • Kaikki yhdestä lähteestä: Yksi toimittaja koko prosessille
  • Ympäristö: Puhdas ja ympäristöystävällinen mutta tehokas tuotanto
  • Elintarvikelaatu: Hygieeninen, pölytön, ruosteeton