Kaluston hallinta

STILL neXXt fleet

Kattava näkymä koko trukkikalustoon

STILL neXXt fleet on innovatiivisin ja tehokkain verkkoportaali trukkikaluston optimointiin.

Järjestelmä asettaa uudet normit käyttömahdollisuuksiin, saatavuuteen, läpinäkyvyyteen, käyttäjäystävällisyyteen ja visualisointitapoihin.

STILL neXXt fleet nivoo yhteen kaiken olennaisen tiedon käyttäjälle. Tämä on erityyppisten datojen yhdistelyn huippu. neXXt fleet yhdistää kaiken datan nopeasti analysoitavaksi optimoinnin tueksi.

Kirjautuminen STILL neXXt fleet

Löydä tästä linkki STILL neXXt fleet kirjautumissivulle, jossa voit kirjautua käyttäjätiedoillasi.

KIRJAUDU

KIRJAUDU

STILL neXXt fleet yhteenveto

 • Olennaisen kalusto- ja trukkidatan yleisnäkymä yhdessä ohjelmassa
 • Selkeä visualisointi
 • Verkkokirjautuminen miltä tahansa laitteelta
 • Data yhdistetään turvallisesti STILL-palvelimilla
 • Yksilöllinen asennus 9:llä sovelluksella
 • Huomautukset - joko järjestelmäviestinä tai sähköpostina - ilmoita automaattisesti, jos tietyt arvot tai aikarajat ovat ylittyneet

Moduulien Yleisnäkymä: STILL neXXt fleetin Komponentit

STILL neXXt fleet koostuu 9:stä eri sovelluksesta.

 • Kaluston selkeä yleisnäkymä ja suuri läpinäkyvyys
 • Jokaisen trukin perustieto saatavilla
 • Suora pääsy tärkeisiin trukkikohtaisiin dokumentteihin

Yleisnäkymä kalustoosi:

Kaluston yleisnäkymä on selkeä. Yksittäiset trukit voidaan näyttää omissa sijainneissaan. Lisäksi, trukkikohtaista tietoa voidaan tallentaa. Käyttäjä voi muokata ja vahvistaa tätä tietoa.

 • Täysi palvelun ja rahoituskulujen läpinäkyvyys
 • Automaattinen varoitus määriteltyjen kulurajojen ylittyessä
 • Perusteellinen datasiirto Excelin kautta omiin raporttityökaluihin

Yhteenveto:

Sovellus tarjoaa seikkaperäisen kalustokohtaisen laskutuksen yleisnäkymän, esim huolto- ja korjauskulut, turvatarkastus ja vakuutus. Sovellus sallii usean trukin vertailun eri sijainneista. Vastaavia vertailuja ja laskutuksia voidaan syöttää Exceliin tai ladata.

 • Kaikkien huolto- ja tarkistuspäivämäärien visuaalinen esitys yhdessä sovelluksessa
 • Huollon ja tarkastusten dokumentointi
 • Tulevien huolto- ja tarkistuspäivämäärien automaattinen huomautus

Yleisnäkymä ja turvatarkastusten tilanne helposti:

Sovelluksen avulla käyttäjillä on kaikkien tulevien trukkikaluston tarkastuspäivämäärien yleisnäkymä. Järjestelmä lähettää viestin neljä viikkoa ennen huoltoa tai turvatarkastusta. Myöhästyneiden tarkastusten tapauksessa näytöllä on varoitusviesti.

 • Trukin käytön tarkka arviointi
 • Helppo ja nopea säästöpotentiaalien tunnistus
 • Automaattinen huomautus jos käyttö tippuu alle määritettyjen rajojen

Trukin käyttöaste:

Sovellus kerää trukin GSM-laatikkoon talletettua dataa. Trukin käytön analysointi voidaan suorittaa perustuen kirjautumisaikoihin, ajamiseen, nostoon ja laskuun jotka tallennetaan. Trukin käytön vertailu trukkeihin toisissa mantereissa/maissa tai sijainneissa on mahdollista. Kaluston trukkeja voidaan myös verrata toisiinsa.

 • Avainlukujen (KPI) automaattinen luominen kulujen ja suorituskyvyn arviointiin
 • Potentiaalien tunnistus vertaamalla usean sijainnin KPI:tä yksilöllisesti määritetyillä jaksoilla
 • Käyttö- ja kuludatan analyyttinen yhdistäminen

Avainlukujen yhteenveto:

Sovellus tutkii ennaltamääriteltyjä KPI:tä, jotka on automaattisesti laskettu kerätyllä datalla. KPI:den raportointi määritellään datalähteiden kautta (tilatut sovellukset). Kerättyjä KPI:tä voidaan helposti käyttää diagrammien luomiseen tai muihin kalustohallinnan visuaalisiin esityksiin. KPI:den yksityiskohtaiset purkamiset trukkikohtaisesti ovat mahdollisia, sekä KPI:n vertailu sijainnin, ajan tai muiden vertailuparametrien mukaan.

 • Nykyinen yleisnäkymä kunkin trukin toimintatunneista, ml. trukin historia.
 • Kovassa käytössä olevien trukkien varhainen tunnistus kulumisesta aiheutuvien häiriöaikojen välttämiseksi.
 • Automaattinen varoitus jos sovitut toiminta-aikarajat ylittyvät.

Kaluston toimintatuntien yleisnäkymä:

Sovellus näyttää kaikki nykyiset ja menneet trukkien toimintatunnit. Kaikkien toimintatuntien läpinäkyvä yleisnäkymä mahdollistaa huoltovälien ja kaluston optimoinnin. Lisäksi trukkien toimintatunteja voidaan vertailla toisiinsa. Käyttäjää tiedotetaan sopimusrajojen ylittyessä tai lähestyessä.

 • Yksittäisen trukin menneiden tapahtumien esitys ja arviointi.