STILL Arvot


STILL arvot kuvaavat toimintaamme ja tavoitteitamme sekä yhteistyötä työntekijöidemme, asiakkaittemme, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien suhteen.

Arvoja kehitettäessä STILL halusi kuulla mahdollisimman laajasti mielipiteitä kaikilta sidosryhmiltään. Näin arvot heijastavat mahdollisimman hyvin STILLin tavoitteita koko yrityksen tasolla ja ovat samalla osana päivittäistä työtämme.


REHELLISYYS

Teemme asiat oikein.

 • Toimimme eettisesti ja kestävän talouden periaatteiden mukaisesti.
 • Teemme mitä lupaamme ja pidämme sanamme.
 • Emme koskaan riko sitoumuksiamme.
 • Viestimme avoimesti, rehellisesti ja oikea-aikaisesti.

ROHKEUS

Me muutumme ja uudistumme.

 • Rohkaisemme kaikkia uusien ideoiden esittämiseen.
 • Arvostamme toistemme mielipiteitä ja hyväksymme erilaisuuden.
 • Otamme vastaan kehitysehdotuksia ja otamme harkittuja riskejä.
 • Olemme aloitteellisia ja työskentelemme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

YHTEISTYÖ

Luotamme toisiimme.

 • Työskentelemme ryhmässä vahvalla yhteishengellä.
 • Jaamme avoimesti ideat toistemme kanssa. 
 • Rakennamme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita.
 • Kohtelemme toisiamme kuten haluaisimme itseämme kohdeltavan.

ERINOMAISUUS

Tarjoamme asiakkaillemme erityisiä palveluita.

 • Olemme alan edelläkävijä.
 • Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja toimitamme korkealaatuisia ratkaisuja ja palveluita 
 • Tehostamme toimintaamme jatkuvasti.
 • Panostamme ihmisiin ja teknologiaan tulevaisuuden turvaamiseksi.