01.07.2020

Pätevä neuvonta taloudellisena menestystekijänä

Vastaukset huomisen kysymyksiin tänään

Hampuri, 1. Heinäkuuta 2020Tehokkaat prosessit, harmonisoidut kalustot ja uusien teknologioiden kannattavuutta parantava integraatio. Nämä ovat avainasemassa taloudellisen menestyksen varmistamisessa kestävästi sisälogistiikassa. STILLin asiantuntijaneuvonta on ollut yritysfilosofian tukipilari jo 100 vuoden ajan ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden tärkeä rakennuspalikka tasaveroisessa kumppanuudessa. Muutaman viime vuoden aikana, käyttämällä sisälogistiikan konsultointia palvelun tarjoamiseen, STILL on myös vaikuttanut merkittävästi kattavien logistiikan prosessikonseptien ymmärryksen kehittymiseen.

Vuodesta 2012 alkaen STILLin asiakkaat ovat voineet hallita ja optimoida jatkuvasti kalustoaan digitaalisesti ja itsenäisesti. Älykkäät nettisovellukset kuten STILL neXXt fleet mahdollistavat sen.

Monimutkaiset vaatimukset tarvitsevat yksilöllisesti räätälöityä konsultointia. Yksilölliset ratkaisut luodaan yksityiskohtaisten analyysien pohjalta. Hans Still toimi jo näiden ajatusten pohjalta perustaessaan sähkömoottorikorjaamon vuonna 1920, ja ne ovat olleet STILLin 2017 alkaen käyttämän sisälogistiikan neuvontapalvelun tukipilareita laajasti integroitujen prosessiratkaisujen tarjoamisessa tuote- ja järjestelmäkonsultoinnissa. 

Sisälogistiikan konsultointi STILLillä – menestystarina, jolla on tulevaisuus

Työskentelemällä tiiviisti asiakkaan kanssa STILLin asiantuntijat kokoavat kaikki materiaali- ja tietovirrat, joiden pohjalta luodaan älykäs logistiikkakonsepti. Tässä työssä STILL painottaa opastavaa lähestymistapaa neljässä vaiheessa. Huolellista tietojen keräämistä, mukaanlukien asiakkaan toiveiden ja vaatimusten tarkka tallennus, seuraa syvällinen analyysi suunnittelun taustaksi. Kolmannessa vaiheessa – optimointi – nykyiset logistiikkaprosessit mukautetaan ja järjestetään vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla, ja luomaan olosuhteet kestävälle pitkäaikaiselle menestykselle. Neljäs vaihe käsittää suunnittelukonseptin, räätälöidyn ratkaisun ojentamisen asiakkaalle. Läpinäkyvyys, selkeys ja toteuttamiskelpoisuus ovat tässä suhteessa tärkeimmät. Kuten Marina Hein, STILLin edistyneiden sovellusten johtaja, kertoo: ”Kehitämme vain konsepteja, jotka ovat tasapainossa vaatimusten sekä asiakkaan nykyisten  mahdollisuuksien kanssa. Se on ainoa tapa, jolla hän voi käsitellä niitä itsenäisesti myös tulevaisuudessa. Se vaatii tarkkaa analyysiä ja selkeää viestintää.” 

Lisääntyvä monimutkaisuus johtaa kasvavaan konsultoinnin tarpeeseen 

Konsulttiryhmä on vielä nuori, mutta sen menestys puhuu puolestaan. Tänään logistiikka-asiantuntijoiden kuuden hengen ryhmä toteuttaa jo noin 20 kansainvälistä konsultointiprojektia joka vuosi. Niistä jo kolme neljäsosaa koskee automaatiota ja sen toteuttamista tulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että monella yrityksellä on kasvava tarve tuelle jatkuvasti monimutkaistuvissa sisälogistiikan prosesseissa ja maailmanlaajuisissa varastointiongelmissa. Asiakkaat hyötyvät laajasta kokemuksesta ja osaamisesta prosessien optimoinnin, vetojunien sekä varastosuunnittelun ja automaation aloilla. Samaan aikaan onnistuneilla referenssiprojekteilla on vahva karismaattinen teho niiden mitattavan kaupallisen kannattavuuden vuoksi. Yhdessä ne vaikuttivat selkeään muutokseen teollisuuden ymmärryksessä logistiikasta taloudellisena menestystekijänä muutaman viime vuoden aikana. 

Pätevä neuvonta alentaa kustannuksia ja edistää kasvua

Yhä useampi yritys ymmärtää, että kaluston, järjestelmien ja prosessien optimointi ovat kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Ne esimerkiksi mahdollistavat tehokkaan varastonhallinnan, vähentävät tilantarvetta ja lyhentävät kuljetusreittejä. Siten ne luovat mahdollisuuksia kannattavuudelle ja kasvulle.

Mitä laajemmin yksilölliset vaatimukset ja alan normit huomioidaan suunniteltaessa uusia projekteja, maailmanlaajuisia varastointikonsepteja tai uudelleenjärjestelyitä, sitä parempi on kyky ennakoida ja toteuttaa muutoksia myös tulevaisuudessa. Automaation megatrendille tämä tarkoittaa esimerkiksi "sellaisten olosuhteiden luomista asiakkaalle tänään, joiden avulla hän voi integroida automaation osia prosessiorganisaatioonsa tulevaisuudessa, " selittää Marina Hein.

Ennalta-arvaamattomat tilanteet vaativat usein nopeaa reagointia. Myös tässä STILL tarjoaa vaihtoehtoja sisälogistiikan konsultointipalveluille lyhyellä varoitusajalla. Verkkokonsultointi, välitön neuvonta äkillisesti tarvittavissa prosessin säädöissä tai tuki paikan päällä nopealla aikataululla voivat auttaa nopeasti. 

Teknisestä prosessineuvontaan 

STILLin konsultointipalveluiden syvyydellä ja laadulla on 100 vuoden historia. Hans Still tiesi jo, että optimoidut prosessit ovat kannattavuuden kulmakivi – ja että ”optimoitu” tarkoittaa aina myös ”yksilöllistä”. Siksi STILL on aina yksilöllisen konsultoinnin pohjalta painottanut räätälöityjen, innovatiivisten ratkaisujen saattamista saataville kaikissa haasteissa. Nuoren STILL-yhtiön ensimmäinen iso tilaus oli 1940-luvun lopulla räätälöidyn sähköisen vaunun rakentaminen Saksan rautatieyhtiölle. EK 2000 Electrocart on kapea, ketterä ja joustava, ja sovitettu täydellisesti rautateiden lastauslaiturien ja sivuraiteiden kapeisiin väleihin.

Vuosien kuluessa logistiikan ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet – ja samoin STILLin valikoima. Maailmanlaajuisen varastoinnin kasvava monimutkaisuus vaatii ajoneuvojen konseptien ja konsultointipalveluiden sovittamista jatkuvasti suuremmassa määrin ala- ja asiakaskohtaisiin prosesseihin. Vastauksena haasteeseen STILL on kypsyttänyt ajoneuvojensa modulijärjestelmän valmiiksi. STILLin asiantuntijoiden syvällisen osaamisen ja alakohtaisen tuntemuksen avulla modulaarinen tuotekonsepti mahdollistaa STILL-trukkien räätälöimisen tarpeen mukaan. 

Tuoteoptimointi digitaalisessa kalustonhallinnassa 

Lisäksi STILLin asiakkaat ovat voineet hallita sekä optimoida jatkuvasti kalustoaan digitaalisesti ja itsenäisesti vuodesta 2012 alkaen. Sen ovat mahdollistaneet älykkäät nettisovellukset kuten STILL neXXt fleet. Kaikki tiedot asiakkaan ajoneuvoista kootaan yhteen ja esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa, ja asiakkaat voivat suunnitella teollisuustrukkiensa käyttöä milloin vain ja missä tahansa, ja hallita niiden kapasiteettia sekä integroida huoltotoimet oman tuotantonsa työnkulkuun optimaalisella tavalla. 

100 vuotta konsultointia STILLiltä 

Painopiste optimoinnissa – tämä tarkoittaa, että STILLin sisälogistiikan konsultointi on johdonmukainen ja looginen jatko “made by STILL”-konsultointikonseptille. Se lisää menetelmäpohjaisen tason tukemaan teknistä ja tuotepohjaista konsultointipalvelua ja sovelluksia. Olipa kysymyksessä integroitu tai yksittäisratkaisu, asiakkaamme hyötyvät STILLin konsulttien asiantuntemuksesta ja 100 vuoden teknisestä kokemuksesta.