13.02.2020

Älykkäistä ajoneuvoista täysautomaattisiin logistiikkaprosesseihin

”Ajamme automatisoiduilla ajoneuvoilla” – Älykäs materiaalivirtojen automatisointi STILL iGo -mallistolla

Hampuri, 12. helmikuuta 2020 – Yhä useammat yritykset ovat alkaneet kiinnostua automaatiosta sisälogistiikkansa osana. Syyt siihen vaihtelevat tehostamistarpeista ja prosessien uudelleenjärjestämisestä pulaan varastohenkilökunnasta. Seurauksena automatisoitujen sisälogistiikan ratkaisujen valikoima ja markkina kasvavat jatkuvasti. Kaikki monimutkaiset tekniset innovaatiot eivät kuitenkaan sovellu kaikkiin tehtäviin taloudellisuusnäkökulmasta ajatellen. STILL auttaa yrityksiä välttämään eksymisen monimutkaisen teollisuus 4.0:n labyrinttiin ja tukee niitä askel askeleelta potentiaalin analysoinnista konseptisuunnitteluun ja toteutukseen.

100 vuoden kokemuksella sisälogistiikasta ja sähköajoneuvoista sekä 30 vuoden kokemuksella automaatiosta STILL on asiantuntijakumppani sisälogistiikan automatisointiprojekteissa. STILLin asiantuntijat kehittävät jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti räätälöidyn ratkaisun. Siihen kuuluu prosessin optimoinnista ja varaston suunnittelusta automaatiokonsultointiin. Automaatioaste määritellään asiakkaan prosessien mukaan. Sitä varten analysoidaan ensin potentiaali ja sitten sopiva automaation taso määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa, josta seuraa vaiheittainen prosessi – manuaalinen, puoliautomaattinen, täysautomaattinen – riippuen siitä, mikä sopii tilanteeseen parhaiten.

"Yhdessä asiakkaidemme kanssa analysoimme materiaalivirrat ja määritämme vaatimukset sekä yleiset ehdot löytääksemme jokaiselle asiakkaalle parhaan teknologian ja sopivan automaation tason. Tässä on erittäin tärkeää, että ratkaisun on sovittava liiketoimintaprosesseihin ja sisälogistiikan vaatimuksiin. STILLin laajan teollisuustrukkien valikoiman, tukijärjestelmien ja autonomisten sekä automatisoitujen ajoneuvojen lisäksi tarjoamme kokonaisia järjestelmäratkaisuja, mukaanlukien suunnittelu, projektisuunnittelu, kaikki tarpeelliset osat, toteutuksen ja yksilölliset palvelukonseptit," kertoo Noë van Bergen, STILL GmbH:n automatisoitujen ratkaisujen johtaja.

Tulevaisuuden kestävien ratkaisujen toteutus vaihe vaiheelta

Ensi askeleena automaatioon STILL tarjoaa laajan valikoiman kuljettajan avustinjärjestelmiä ja toimintoja teollisuustrukkeihinsa. Yksittäisiä tehtäviä siirretään kuljettajalta avustinjärjestelmille turvallisuuden ja työtehon parantamiseksi sekä kuljettajan kuormituksen vähentämiseksi. Esimerkki tästä on STILL iGo Pilot -navigointijärjestelmä, joka ohjaa trukin automaattisesti aiemmin syötettyyn tai varastonhallintajärjestelmän lähettämään kohteeseen heti, kun ajovipu aktivoidaan. Järjestelmä on erityisen hyödyllinen kapeakäytävävarastoissa 18 metrin varastointikorkeuteen asti. Parhaan tuottavuuden saavuttamiseksi kapeakäytävätrukki navigoi automaattisesti halutun lavan kohdalle ihannereittiä pitkin.

Seuraava välivaihe ennen täysautomatisoituja prosesseja on autonominen avustin. Yksilölliset, joustavat laitteet tukevat käyttäjää siinä, minkä hän tekee parhaiten, kuten tilausten keräilyssä. Esimerkki tästä on STILL OPX iGo neo. Keräilytrukki löytää helposti tiensä missä tahansa varaston topologiassa, vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa ja seuraten häntä joka käänteessä. Integraatio asiakkaan ohjelmistoihin ei ole ehdottoman välttämätöntä. Se on siten erillinen ja autonominen järjestelmä.

STILLin automaation ylin taso muodostuu täysautomaattisista teollisuustrukeista, kuten automaattisista vihivaunuista (AGV), joilla kaikki materiaalivirtaprosessit voidaan automatisoida tavaran vastaanototosta, varastoinnista, keräilystä ja tuotannon syötöstä tavaran luovutukseen. STILLin iGo-järjestelmäperhe yhdistää laajan valikoiman automatisoituja vakioajoneuvoja ja erilaisia moderneja navigointityyppejä, tarjoten räätälöityjä ratkaisuja mihin tahansa varastotyyppiin. iGo-ohjelmisto huolehtii ajoneuvon hallinnasta ja likennesäännöistä, varmistaen tehokkaan kaluston käytön ja valvoen kaikkien akkujen varaustasoa. Uusimmilla navigointitekniikoilla varmistetaan turvallinen ja itsenäinen ajoneuvojen liikkuminen varastossa. Ajoneuvojen varustaminen jalankulkijoiden suojausjärjestelmillä ja sopivalla anturiteknologialla takaa parhaan turvallisuuden ja varmistaa lavojen täsmällisen tunnistamisen. Automatisoitujen mallisarjojen ja standardisoitujen automaatiosarjojen, jotka sisältävät identtiset komponentit, hallintalaitteet ja käyttöliittymät, joilla ajoneuvot muutetaan hyvin nopeasti AGV-tyyppisiksi, teollisen tuotannon ansiosta automaatioprojektit voidaan toteuttaa nopeasti.

Lisäksi STILL tarjoaa iGo insights -järjestelmällään pilvipohjaisen työkalun kerättyjen tietojen analysointiin, joka suodattaa korrelaatiot useiden kuukausien aikana kerätystä prosessitiedosta ja tuottaa konkreettisia ehdotuksia järjestelmän käyttöajan ja suorituskyvyn optimointiin. iGo insights soveltaa koneoppimisen periaatetta järjestelmän suorituskyvyn parantamiseen. Kaikki AGV-ohjausjärjestelmän pitkän ajan kuluessa keräämät tiedot tallennetaan pilveen analyysiä varten ja niitä voidaan tarkastella salatun nettiportaalin kautta. Tämän historiadatan perusteella ohjelmisto tunnistaa kaavoja, laskee todennäköisyyksiä ja mahdollistaa ennakoivat toimenpiteet, kuten huoltojen tai korjausten aikatauluttamisen.

Noë van Bergen: "Tuomme automaation saataville ja hyödylliseksi kaikille STILL-asiakkaillemme. Hannoverin messuilla esittelemme koko automatisoitavien trukkien mallistomme tunnuslauseella ’Me ajamme automatisoiduilla ajoneuvoilla’."

Kävijät tulevat näkemään myös toisen globaalin innovaation sähkökäyttöisten haarukkatrukkien luokassa, joka ensiesitellään messuilla. Kiinnostuneet kävijät löytävät STILLin Hannoverin messuilla 2.-24.42020 hallista 2, osastolta C22.