STILL-vetotrukit

JOUSTAVAN MATERIAALIVIRRAN KONSEPTIT

Nykyaikaiset tuotantoprosessit vaativat yhä joustavampia materiaalivirran konsepteja. Materiaalivirran tulee olla tehokasta, kysyntäohjautuvaa ja samaan aikaan aikaoptimoitua. Tämän johdosta vetotrukkijärjestelmien käyttö tuotantolaitosten materiaalinsyötössä yleistyy. Ne toimittavat osat työpisteisiin aikaa ja tilaa säästävästi.

AUTOMAATIO – ESIOHJELMOITU MATERIAALIVIRTA

STILL-vetotrukit voidaan automatisoida jatkuvaa materiaalivirtaa varten. Automaattitrukki liikkuu itsenäisesti esim. magneettipisteitä tai magneettinauhaa seuraten kiinteillä kuljetusreiteillä. Eri asemiin, kuten kuormaus ja kuorman purku, siirrytään siten automaattisesti. Tuotantohenkilöstön tarvitsee vain ottaa kuorma pois.


STILL CX-T voidaan helposti päivittää automaattista materiaalinkäsittelyä varten. Reittiohjauksen asennus riippuu halutusta navigointitavasta. Automatisoidussa materiaalivirrassa voidaan käyttää sekä itsenäisiä että vakiomallisia E- ja C-runkoja.

 
E-tyypin runko

Itsenäinen E-tyypin runko

C-tyypin runko

Rullakot
kg* 1.000 saakka 1.000 saakka 1.600 saakka 1.000 saakka

* Maksimi nostokyky (kg)

Antakaa lisätietoja